Systemy monitorowania parametrów zasilania

Monitorowanie parametrów Jakości Energi Elektrycznej w dzisiejszych układach energo-elektronicznych, powinno być standardowym wyposażeniem w rozdzielni zasilającej. Wiedza w zakładzie przemysłowym o parametrach zasilana oraz profilu mocy, jest potężnym narzędziem w optymalizacji kosztów w zakładzie.
Świadome zarządzanie mocą zamówieniową pozwala ograniczyć opłaty mocowe nawet o 81%.
Dodatkowa wiedza o parametrach zasilania w układzie energetycznym obiektu pozwala ocenić przyczyny kosztownych i kłopotliwych awarii.